วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรม “งานลอยกระทงวัดห้วยนา ประจำปี 2565” ณ วัดห้วยนา ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ลอยกระทงขอขมาต่อพระแม่คงคา การถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และการออกร้านค้าต่าง ๆ  ของคนในชุมชน