วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นผู้แทนกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์โครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ให้กับสมาชิกครอบครัวของคุณยายทำ พุทหอม (สมาชิกเสียชีวิต) บ้านเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 4 บ้านโคกมะขามป้อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวนเงิน 33,160 บาท (รายที่ 255) ณ วัดโคกมะขามป้อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี