วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อปลูกฝังเกิดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์