วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระเพื่อปลูกฝังเกิดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประกอบเพลง เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสร้างความอบอุ่นร่างกายให้กับนักเรียนฯ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานของกิจกรรม