วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อสำรวจถนนและเส้นทางสัญจรภายในตำบลม่วงค่อม เพื่อเตรียมพัฒนา และปรับปรุงถนนและเส้นทางที่มีสภาพชำรุด ให้มีสภาพการใช้งานที่ดี ประชาชนชาวตำบลม่วงค่อมได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน และเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเกิดจากสภาพถนนและเส้นทางสัญจรไม่เอื้ออำนวยต่อการขับขี่