วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลม่วงค่อม ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โดยมีการแข่งขัน 7 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง, ตะกร้อ,หมากฮอส, แอโรบิก และออกกำลังประกอบเครื่องออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน และตำบล และมุ่งเน้นให้คนในตำบลห่างไกลจากยาเสพติด