วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อปลูกฝังเกิดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประกอบเพลง เพื่อสร้างความอบอุ่นร่างกายให้กับนักเรียนฯ และเพื่อเพิ่มความสนุกสนานของกิจกรรม