วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะถาวรวัตถุ ณ ศาลาการเปรียญวัดวัดนารายณ์ทรงธรรม (บ้านโคกสนั่น) หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 10 และวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดเขาหินกอง) หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมา ช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน