วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นางสาวอภิสุด อ้วนแก้ว นักกายภาพบำบัดชำนาญงาน โรงพยาบาลชัยบาดาล, นางสาวทวีรัตน์ ช้างร้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงค่อม และนักบริบาลองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านโคกสนั่น หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสายทอง ทองโสม และนางเยื้อน แพรเมือง โดยนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลชัยบาดาล ได้แนะนำการกายภาพบำบัดด้วยตนเอง และแนะนำขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยให้กับผู้ดูแล เพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับและโรคแทรกซ้อน