วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 8 นายสุริยะเทพ รุ่งแสง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือตามลำดับต่อไป