วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่บริเวณโดมกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม (ลานรับซื้อขยะตำบลม่วงค่อม) ทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับในกิจกรรมรับซื้อขยะกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยจะดำเนินการออกรับซื้อขยะจากสมาชิกตามจุดที่กำหนดแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในขั้นตอนการรับซื้อขยะรีไซเคิล