วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน “ทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ” ระหว่างวันที่ 15 – 29 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมชลสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม โดยให้การต้อนรับจากนายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ซึ่งในโอกาสนี้ นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้หารือแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ โดยจะจัดเวทีให้ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ และความสามารถดังกล่าว บริเวณหน้าศูนย์ OTOP ตำบลม่วงค่อม เพื่อสอดคล้องนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนผ่านตลาดนัดชุมชนตำบลม่วงค่อม โดยจัดให้มีตลาดนัดชุมชนทุกวันจันทร์ ช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น.