วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมการบริหารจัดการกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ณ โดมกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม โดยกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนธนาคารขยะเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จะดำเนินการคัดแยกขยะ และนำจัดจำหน่ายเพื่อแปลงเป็นทุนทรัพย์ในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อต่อยอดการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดลพบุรี ภายในชุมชนต่อไป