วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน “ ร่วมทำบุญ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม”