เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ขอต้อนรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองท่าน และยินดีต้อนรับท่านปลัด ลำภู ใจตรงดี และคุณพรรณวรี ปราบพินาศ นักวิชาการเงินและบัญชี ในโอกาสที่ทั้ง 2 ท่านได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม