องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับท่าน ผอ.เสน่ห์ คีรี ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานองคมนตรี นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ที่ท่านได้กรุณามาเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม ท่านได้แนะนำให้นโยบาย การสร้างคนดี และขับเคลื่อนชุมชนคู่กับโรงเรียน และได้แนะนำศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆให้กับผู้ที่สนใจ รวมถึงนำนายทหารประชาสัมพันธ์จากมณฑลทหารบกที่ 13 มาสร้างสีสันนันทนาการให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุในสัปดาห์หน้า