องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ติดต่อ อบต.ม่วงค่อม

ท่านสามารถติดต่อ อบต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดดังนี้

อีเมล

saraban@muangkhom.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร

0-3668-9757

ที่ตั้งสำนักงาน

หมู่ที่ 6 ถ.สุระนารายณ์ ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230