นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานป้องกันพร้อมทั้งทีมช่างประปาลงพื้นที่เช็คระบบน้ำภายใน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11
– หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ท่อแตก
– หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 ลอกร่องระบายน้ำ และเช็คมาตรน้ำ
– หมู่ที่ 11 จุดที่ 2 เปลี่ยนเพรสเชอสวิทตัวใหม่
– หมู่ที่ 11 จุดที่ 3 ซอย 7 ท่อหลุด