เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานช่างไฟฟ้าลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟและซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายใน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7, 9 และหมู่ที่ 11
– หมู่ที่ 2 เติมน้ำมันกลั่นโซลาร์เซลล์ เช็คเสาโซลาร์เซลล์
– หมู่ที่ 3 ซ่อมไฟส่องสว่างวัดห้วยนา
– หมู่ที่ 7 ซ่อมไฟส่องสว่างจำนวน 2 จุด
– หมู่ที่ 9 ซ่อมไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด
– หมู่ที่ 11 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 2 จุด
และมอบหมายให้ทีมงานป้องกันฯพร้อมทั้งทีมช่างประปาลงพื้นที่เช็คระบบน้ำภายใน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11

– หมู่ที่ 6 กาวเสื่อมสภาพข้องอหลุด
– หมู่ที่ 7 ใส่สารสัมแทงค์น้ำ
– หมู่ที่ 11 เครื่องโหลดเนื่องจากหม้อแปลงระเบิด