เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานช่างไฟฟ้าซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ บริเวณรอบองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และซ่อมโคมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด