นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานช่างไฟฟ้าติดตั้งไฟส่องสว่าง และซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง พร้อมทั้งกำจัดกิ่งไม้ที่ทำให้เกิดปัญหาปิดบังไฟส่องสว่าง
– หมู่ที่ 1 ติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณแทงค์น้ำประปาทางเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด
– หมู่ที่ 7 ซ่อมไฟส่องสว่าง พร้อมทั้งกำจัดกิ่งไม้