นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตามคิวคำร้องของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมที่มาเขียนคำร้องให้ลูกบ้าน เป็นจำนวน 6 จุดที่ซ่อมแซม