วันอังคาร  ที่  30   สิงหาคม   2565   นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตามคำร้องของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม