นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 11  ตามคิวคำร้องของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมที่มาเขียนคำร้องให้ลูกบ้าน เป็นจำนวน 4 จุดที่ซ่อมแซม