เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมช่างประปาลงพื้นที่เช็คระบบน้ำภายใน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 ติดตั้งมาตรน้ำ หมู่ที่ 10 จุดที่ 2 เปลี่ยนแม็กเนติก และมอบหมายให้ทีมช่างไฟฟ้าลงพื้นที่ภายใน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 แก้ไขโคมไฟ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 3 จุด