วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2565   นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ภายในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 หลังจากที่ได้รับแจ้งถึงปัญหา ตามคำร้องของ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม)
หมู่ที่ 1 – เหตุ ท่อประปาหลุด กาวเสื่อมสภาพ
หมู่ที่ 2 – ท่อประปาแตก
หมู่ที่ 4 – ท่อประปาแตก บริเวณวัดโคกมะขามป้อม
หมู่ที่ 6 – เปลี่ยนวาร์วแทงค์น้ำโครงการ 2