นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมช่างประปาลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ภายใน หมู่ที่ 9