เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้เลขาบัญญัติ น้อยเจริญ นำทีมงานป้องกันลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นผิวจราจร ใน หมู่ที่ 9 และมอบหมายให้ทีมงานป้องกันพร้อมทั้งทีมช่างประปาลงพื้นที่เช็คระบบน้ำภายใน หมู่ที่ 1

– หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ซ่อมแซมท่อประปาแตกบริเวณหลังวัดม่วงค่อม
– หมู่ที่ 1 จุดที่ 2 ล้างหน้าแทงค์น้ำประปาบริเวณหน้าปางทางเข้าบ้านโคกสะอาด