วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และนายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ภายในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8