องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้จัดกิจกรรม เพื่อจัดการคุณภาพอากาศ การป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5