ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลม่วงค่อม ที่ให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันและออกกำลังกาย ดังเอกสารแนบท้าย