นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนักเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ฝึกปฏิบัติวิชาการจับจีบผ้า พร้อมทั้งมอบข้าวไรเบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชนจากศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลม่วงค่อม ให้กับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมอบรมสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม