กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามเอกสารแนบท้าย