วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการแก้ไขปัญหาทางลัดผ่านในพื้นที่        และลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟฯ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้มีเวทีพบปะพูดคุยสอบถามข้อเสนอต่างๆ มีประชาชนเข้าร่วมประชาคม จำนวน 24 คน มีผู้เห็นด้วย 20 คน ผู้ที่ไม่เห้นด้วย 4 คน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จึงเป็นหน่วยงานกลางในการจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการได้พูดคุยและมีส่วนร่วมในการประชาคมครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้ถนนในเขตพื้นที่ที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ ให้ระมัดระวัง และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เบื้องต้น