องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางรับซื้อขยะ เดือนพฤภาคม2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]8
2 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (รถกระเช้าไฟฟ้า) [ 20 เม.ย. 2564 ]17
3 ตารางรับซื้อขยะ เดือนเมษายน 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]18
4 ประชาสัมพันธ์ การปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-2019 [ 16 เม.ย. 2564 ]19
5 วารสารประชาสัมพันธ์ โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]21
6 วารสารประชาสัมพันธ์ โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]20
7 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สตง.) [ 19 มี.ค. 2564 ]9
8 ตารางรับซื้อขยะ เดือนมีนาคม 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]23
9 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 มี.ค. 2564 ]20
10 ตารางรับซื้อขยะ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]22
11 ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีป้าย [ 5 ก.พ. 2564 ]19
12 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม [ 1 ก.พ. 2564 ]22
13 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 2 [ 25 ม.ค. 2564 ]21
14 ตารางรับซื้อขยะเดือน มกราคม 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]21
15 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลม่วงค่อม [ 16 ต.ค. 2563 ]99
16 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมปลูกจิต งดเหล้าหลังเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]20
17 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]88
18 ประชาสัมพันธ์การทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปย์แอลกอฮอล์ เพื่อป้องเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIT-19) [ 20 ก.ค. 2563 ]90
19 เบอร์โทรศัพท์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม [ 28 เม.ย. 2563 ]127
20 เบอร์โทรศัพท์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม [ 28 เม.ย. 2563 ]820
 
หน้า 1|2