องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายนพรุจ พุทหอม
  ตำแหน่ง + นายกอบต.
  โทรศัพท์ + 086 - 3699915
  อีเมล์ + admin@muangkhom.go.th
 
  ชื่อ +

นายชัยชาติ เค้าโคน

  ตำแหน่ง + ปลัดอบต.
  โทรศัพท์ + 0-3664-3061
  อีเมล์ + admin@muangkhom.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวสำริด จิระออน

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-3664-3061
  อีเมล์ + admin@muangkhom.go.th
 
  ชื่อ + นางนวลทิพย์ ช้างจวง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-3664-3061
  อีเมล์ + admin@muangkhom.go.th
 
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-3664-3061
  อีเมล์ + admin@muangkhom.go.th